Główna Przetargi Wykazy – sprzedaż nieruchomości

Wykazy – sprzedaż nieruchomości

15.06.2021 r. Wykazu zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

14.06.2021 r. Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

09.06.2021 r. Wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w Starych Krasnodębach dz. 19/3 – 19/9.

31.05.2021 r. Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Aleksandrów Łódzki przeznaczonej do oddania w użyczenie, obręb Prawęcice, dz. 38/2 i 38/3