Główna Młodzieżowa Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Młodzieżowa Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim jest wybraną w demokratycznych wyborach reprezentacją młodzieży zamieszkującej Gminę Aleksandrów Łódzki.

Celem działania Młodzieżowej Rady Miejskiej jest upowszechnianie wśród młodych ludzi idei samorządowej oraz troski i odpowiedzialności o swoją „małą ojczyznę”.

Młodzieżowa Rada Miejska służy również:

– zainteresowaniu młodych ludzi sferą polityki na poziomie lokalnym,

– kształtowaniu umiejętności podejmowania działań na rzecz młodzieży w danym mieście,

– rozwijaniu dialogu pomiędzy przedstawicielami władz lokalnych a młodzieżą,

– zwiększeniu zrozumienia potrzeb i problemów młodzieży przez władze lokalne,

– zapoznaniu młodych ludzi z zasadami działania samorządu lokalnego

Młodzi ludzie poprzez zasiadanie w Młodzieżowej Radzie Miejskiej poznają zasady funkcjonujące w samorządzie lokalnym, kształtują i utrwalają w swoim środowisku postawy demokratyczne oraz inspirują, koordynują i wdrażają inicjatywy młodzieży.

Młodzieżowa Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim, została powołana uchwałą NR L/364/22 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim i nadania jej Statutu

Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej trwa 2 lata, a jej funkcjonowanie w dużym stopniu wzorowane jest na Radzie Miejskiej Aleksandrowa Łódzkiego.

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

– uchwała NR L/364/22 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim i nadania jej Statutu

– zarządzenie Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej

– kalendarz wyborczy wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w 2022 roku

Dokumenty do pobrania: