Główna Przetargi Wykazy – sprzedaż nieruchomości

Wykazy – sprzedaż nieruchomości

23.08.2023 r. Wykaz zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, obręb Ruda Bugaj, dz. 148/22

10.08.2023 r. Wykaz lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, ul. Południowa 24 m. 4, Aleksandrów Łódzki

07.06.2023 r. Wykaz zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, obręb Ruda Bugaj, dz. 148/22

07.06.2023 r. Wykaz lokali wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, ul. Wojska Polskiego 44

25.05.2023 r. Wykaz lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu, ul. 1 Maja 27 m.1, 5

08.05.2023 r. Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, obręb Brużyczka Księstwo

04.05.2023 r. Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, Rąbień AB ul. Zagajnikowa 52