Główna Przetargi Wykazy – sprzedaż nieruchomości

Wykazy – sprzedaż nieruchomości

15.11.2021 r. Wykaz lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w obrębie A-4, ul. Waryńskiego 17 m 1

22.09.2021 r. Wykaz lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w obrębie A-2, al. Wyzwolenia 15 m. 97, al. Wyzwolenia 14 m. 8 oraz obrębie A-4, ul. Pabianicka 36 m. 2 i m. 8

09.08.2021 r. Wykaz lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w obrębie A-2, al. Wyzwolenia 15 m 108, m 13, m 21, ul. 11 Listopada 12a m 6, obręb A-4 ul. Wojska Polskiego 33 m 10, m 12, obręb A-1 ul. Daszyńskiego 107 m 4, ul. Wąska 6 m 1

15.07.2021 r. Wykaz zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu w obrębie A-2, dz. 257/1 i 257/2

06.07.2021 r. Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Rąbieniu AB, dz. 251/22

05.07.2021 r. Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w Brużyczce Księstwo, dz. 43/5, 43/7, 43/8, 43/9

15.06.2021 r. Wykazu zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

14.06.2021 r. Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

09.06.2021 r. Wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w Starych Krasnodębach dz. 19/3 – 19/9.

31.05.2021 r. Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Aleksandrów Łódzki przeznaczonej do oddania w użyczenie, obręb Prawęcice, dz. 38/2 i 38/3