Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Numer Tytuł dokumentu Data publikacji
ZP.271.18.2020 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z rur PE wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach Zgniłe Błoto – Słowak – Bełdów na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki 03.09.2020
ZP.271.17.2020 Dowóz dzieci z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki do szkół podstawowych 11.08.2020
ZP.271.14.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie budowy ścieżek rowerowych 21.07.2020
ZP.271.16.2020 Budowa nawierzchni utwardzonej drogi gminnej Nowy Adamów – Sanie w gminie Aleksandrów Łódzki – II etap 14.07.2020
1.2020 Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakielnicy 30.06.2020
ZP.271.13.2020 Organizacja i świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla dwóch nowych linii autobusowych 05.06.2020
ZP.271.12.2020 Budowa drogi pożarowej i miejsc postojowych dla autobusów na terenie Szkoły Podstawowej w Bełdowie 18.05.2020
ZP.271.11.2020 Budowa targowiska – miejsca handlu płodami rolnymi w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 41 15.05.2020
ZP.271.10.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów administrowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki 15.05.2020
ZP.271.9.2020 Budowa drogi pożarowej i miejsc postojowych dla autobusów na terenie Szkoły Podstawowej w Bełdowie 18.03.2020
ZP.271.6.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów administrowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki 10.03.2020
ZP.271.5.2020 Zaprojektowanie i budowa dwóch multimodalnych węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych w Gminie Aleksandrów Łódzki 10.02.2020
Translate »