Fundusze Europejskie
Numer Tytuł dokumentu Data publikacji
ZP.271.33.2019 Odwodnienie pasa drogowego ul. Chmielnej w Aleksandrowie Łódzkim 06.11.2019
ZP.271.34.2019 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki 30.10.2019
ZP.271.32.2019 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim 17.10.2019
ZP.271.31.2019 Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim 15.10.2019
ZP.271.30.2019 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości w ulicy Jana Kazimierza w Rudzie Bugaj oraz w ulicach: Rzeczna i Strumykowa w Aleksandrowie Łódzkim 10.10.2019
ZP.271.29.2019 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim 04.10.2019
ZP.271.28.2019 Wykonanie budowy tężni solankowej przy ulicy Bratoszewskiego w Aleksandrowie Łódzkim 19.09.2019
ZP.271.25.2019 Wykonanie doświetlenia czterech przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie dróg krajowych na terenie miasta Aleksandrów Łódzki 10.09.2019
ZP.271.26.2019 Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim 04.09.2019
ZP.271.24.2019 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki 26.08.2019
ZP.271.23.2019 Wykonanie budowy odwodnienia w ulicy Podgórnej w Starych Krasnodębach – III etap 06.08.2019
ZP.271.22.2019 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nakielnica w Gminie Aleksandrów Łódzki 23.07.2019
Translate »