Fundusze Europejskie
Numer Tytuł dokumentu Data publikacji
1.2020 Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakielnicy 30.06.2020
ZP.271.13.2020 Organizacja i świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla dwóch nowych linii autobusowych 05.06.2020
ZP.271.12.2020 Budowa drogi pożarowej i miejsc postojowych dla autobusów na terenie Szkoły Podstawowej w Bełdowie 18.05.2020
ZP.271.11.2020 Budowa targowiska – miejsca handlu płodami rolnymi w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 41 15.05.2020
ZP.271.10.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów administrowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki 15.05.2020
ZP.271.9.2020 Budowa drogi pożarowej i miejsc postojowych dla autobusów na terenie Szkoły Podstawowej w Bełdowie 18.03.2020
ZP.271.6.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów administrowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki 10.03.2020
ZP.271.5.2020 Zaprojektowanie i budowa dwóch multimodalnych węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych w Gminie Aleksandrów Łódzki 10.02.2020
ZP.271.4.2020 Dostawa dolomitowego kruszywa drogowego o granulacji 0-31,5 mm i 31,5-63 mm na potrzeby Gminy Aleksandrów Łódzki 04.02.2020
ZP.271.3.2020 Wykonywanie bieżących napraw dróg będących w zarządzie Gminy Aleksandrów Łódzki 30.01.2020
ZP.271.2.2020 Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i druków akcydensowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim 28.01.2020
ZP.271.1.2020 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r. 03.01.2020
Translate »