Porady

Znaczenie diety w leczeniu niepłodności

Dzięki odpowiednim nawykom żywieniowym możemy poprawić naszą płodność nawet o 80%. Prawidłowa, odpowiednia masa ciała ma szczególne znaczenie w płodności każdego człowieka. Zbyt wysoka ale również zbyt niska masa ciała może mieć negatywny wpływ na funkcje rozrodcze naszego organizmu.

Jako dietetyk podchodzę do każdego pacjenta indywidualnie, dopasowując odpowiednią dietę do obecnego stanu zdrowia, ale równie trybu życia i preferencji żywieniowych. Dieta opracowywana jest na podstawie dogłębnego wywiadu przeprowadzonego na pierwszym spotkaniu, na podstawie analizy masy i składu ciała oraz aktualnych badań laboratoryjnych.

Odpowiednia dieta, która może wesprzeć poprawę płodności powinna być wprowadzona zarówno u kobieta jak i u mężczyzn. Możliwe jest ułożenie diety łączonej dla partnerów, które polega na jadłospisie opartym na takich samych potrawach, gotowanych w jednej kuchni i niekiedy również jednym garnku ale dopasowanych do każdej osoby np. gramowo. Pozwala to zaoszczędzić czas przy jednoczesnej pewności, że dieta jest dopasowana indywidualnie pod względem makro i mikro składników odżywczych.

Zachowania żywieniowe, które negatywnie wpływają na płodność:

 • dieta wysokokaloryczna znacznie przekraczająca indywidualna Podstawową Przemianę Materii
 • nadmierne spożycie produktów wysoko przetworzonych
 • monotonna dieta pozbawiona niezbędnych składników odżywczych w tym witamin i minerałów
 • spożywanie alkoholu oraz innych używek (w tym palenie papierosów)
 • brak lub niska aktywność fizyczna

Karolina Smulska – dietetyk Salve Medica

Dieta w leczeniu niepłodności

Wsparcie psychologa podczas leczenia niepłodności

Niepłodność jest nieplanowana, niepożądana i niespodziewana a diagnoza niepłodności może stanowić dla wielu osób jedno z najsilniej stresujących wydarzeń życiowych. Niepłodność dotyka wszystkich aspektów życia człowieka, może wpływać na postrzeganie siebie, relacje z partnerem i otoczeniem, na plany i oczekiwania dotyczące przyszłości. Nie zawsze u podłoża niepłodności leżą czynniki psychologiczne, ale wraz z czasem doświadczania niepłodności ryzyko pojawienia się problemów psychologicznych wzrasta. Proces diagnostyczny, leczenie, oczekiwanie na wyniki i efekty leczenia mogą sprzyjać okresowemu nasilaniu się niepokoju, depresji, lęku i stresu. Stres psychologiczny, nasilenie lęku, obniżenie nastroju a nawet depresja – szczególnie w toku długotrwałego leczenia i doświadczania niepowodzeń prokreacyjnych-  nie pozostają bez wpływu na samoocenę i poczucie własnej wartości.

Możliwość korzystania z pomocy psychologicznej od początku procesu diagnozy i leczenia może być pomocna w ocenie stanu emocjonalnego partnerów, może poprawić funkcjonowanie psychiczne i przyczynić się do złagodzenia skutków niepłodności. Liczne badania wskazują, że wsparcie psychologiczne, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami może okazać się korzystne w procesie leczenia.

Na każdym etapie leczenia, kiedy to pojawiają się inne reakcje, problemy i potrzeby emocjonalne, taka pomoc, dostosowana do potrzeb i sytuacji zdrowotnej pary, wydaje się nie tylko wskazana, ale często niezbędna.

Leczenie niepłodności zawsze dotyczy obojga partnerów, niezależnie od przyczyn problemów prokreacyjnych, dlatego też warto, aby z pomocy psychologa pary korzystały razem. Pacjenci mogą skorzystać z psychoedukacji, konsultacji psychologicznych, terapii indywidualnej, terapii pary, interwencji kryzysowej oraz psychoterapii grupowej. Z myślą o potrzebach pacjentów leczących się z powodu niepłodności organizowane mogą być  warsztaty radzenia sobie ze stresem i emocjami.

Wizyta u psychologa

Korzyści z kontaktu z psychologiem i psychoterapii w procesie leczenia niepłodności to m.in:

 • możliwość opowiedzenia specjaliście o swoim bardzo osobistym problemie, przyjrzenie się uczuciom, potrzebom i przekonaniom, jakie towarzyszą staraniom o dziecko oraz  wsparcie w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia i poszukiwania najlepszych rozwiązań,
 • nabycie wiedzy i umiejętności jak rozpoznawać symptomy stresu i skutecznie radzić sobie z emocjami w sposób korzystny dla relacji i nieobciążający partnera,
 • poznanie różnorodnych metod radzenia sobie ze stresem i emocjami, poznanie technik relaksacyjnych i kontroli emocji pomocnych w codziennym funkcjonowaniu i w trakcie przystępowania do procedur leczniczych,
 • odkrycie w sobie i wzmocnienie zasobów osobistych wspomagających leczenie i wzmacniających odporność psychiczną w obliczu trudności,
 • pomoc w poprawie nastroju i leczeniu depresji, radzeniu sobie z lękiem i niepokojem oraz nauka kontroli negatywnych myśli i zmiana ograniczających przekonań,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, odbudowywaniu poczucia bliskości i wzmacnianiu relacji, poprawie komunikacji w związku,
 • wzmocnienie postrzegania siebie przez pryzmat tego, kim się jest, a nie przez pryzmat niepłodności, wzmocnienie dbałości o siebie i poszukiwanie równowagi między codziennością a leczeniem,
 • psycholog może pomóc obniżyć poziom lęku związanego z podejmowaniem leczenia, pomóc w odzyskaniu równowagi psychicznej po niepowodzeniach i pomóc w psychicznym przygotowaniu do dalszego leczenia.

Kiedy para oczekuje narodzin dziecka, a także po narodzinach, pomoc psychologiczna może obejmować m.in.:

 • pomoc w przygotowaniu się do zmieniającej się sytuacji życiowej,
 • budowanie i wzmacnianie więzi z poczętym dzieckiem,
 • profilaktykę depresji poporodowej.

 dr n. hum. Jolanta Chanduszko-Salska – psycholog, Salve Medica