Główna Przetargi Przetargi – sprzedaż nieruchomości

Przetargi – sprzedaż nieruchomości

03.07.2024 r. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, ul. Wierzbińska 32, obręb A-3 (dz. 131/9)

03.07.2024 r. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, ul. Wierzbińska 32, obręb A-3 (dz. 131/8)

03.07.2024 r. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, ul. Wierzbińska 32, obręb A-3 (dz. 131/7)

01.07.2024 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Starych Krasnodębach

01.07.2024 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Brużyczce Księstwo

01.07.2024 r. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, ul. Wierzbińska 32, obręb A-3

21.05.2024 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Brużyczce Księstwo

21.05.2024 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Starych Krasnodębach

03.04.2024 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, obręb A-11, dz. 161/2

19.03.2024 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, ul. Piotrkowska 47

23.02.2024 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, obręb Ruda Bugaj, dz. 148/22

16.01.2024 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Rąbieniu AB, ul. Zagajnikowa 52

11.01.2024 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Starych Krasnodębach

11.01.2024 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości ul. Piotrkowska 47

11.01.2024 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Brużyczce Księstwo

19.12.2023 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie A-11, dz. 161/2

12.12.2023 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, obręb Ruda Bugaj, dz. 148/22

08.12.2023 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Rąbieniu AB, ul. Zagajnikowa 52

22.11.2023 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Starych Krasnodębach

15.11.2023 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Brużyczce Księstwo

15.11.2023 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, ul. Piotrkowska 47, obręb A-2

06.10.2023 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej obręb A-11, dz. 161/2

06.10.2023 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, ul. Piotrkowska 47, obręb A-2

06.10.2023 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Brużyczce Księstwo

06.10.2023 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Starych Krasnodębach

06.10.2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Rudzie Bugaj, dz. 148/22

29.09.2023 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Rąbieniu AB, ul. Zagajnikowa 52

07.08.2023 r. Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, obręb Ruda Bugaj, dz. 148/22

12.07.2023 r. II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie A-4, ul. 11 Listopada 82

04.07.2023 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie A-11, dz. 161/2

28.06.2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, obręb Ruda Bugaj, dz. 148/22

27.06.2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w obrębie Brużyczka Księstwo

27.06.2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Rąbieniu AB, ul Zagajnikowa 52

26.06.2023 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w obrębie Stare Krasnodęby

21.06.2023 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w obrębie A-2, ul. Piotrkowska 47

25.05.2023 r. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie A-4, ul. 11 Listopada 82