Główna Aleksandrowska Karta Dużej Rodziny

Aleksandrowska Karta Dużej Rodziny

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

„Aleksandrowska Karta Dużej Rodziny”. Karta daje możliwość ulg, zwolnień i preferencji rodzinom (w tym rodzinom zastępczym), w których jest co najmniej trójka dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia, jeśli dziecko uczy się bądź studiuje. Z karty bez ograniczenia wieku mogą korzystać dzieci z rodzin wielodzietnych, które mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Warunkiem jest również wspólne zamieszkiwanie rodziców bądź opiekunów i dzieci pod jednym adresem.
Podstawowe cele tego projektu to wspieranie rodzin wielodzietnych, promowanie takiego modelu rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej. Karta Dużej Rodziny uprawnia m.in. do zniżek w sklepach, punktach usługowych i firmach, które przystąpiły do programu.
Do pobrania poniżej wszelkie niezbędne pliki. (bez)