Główna Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Dodano: Autor: Lukasz Nowacki

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ” tj.Dz.U.2017.1824″  Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z urzędem:

  • poczta elektroniczna na adres: gmina@aleksandrow-lodzki.pl
  • telefonicznie 42 2700 300
  • bezpośrednio w Biurze Podawczym ( Budynek B, parter, wejście od ulicy 11-go listopada)
  • ePUAP:  /fujh4p096l/skrytka

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim przysługuje prawo do skorzystania z usług:

  • tłumacza PJM ( polski język migowy)

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie.  Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, skrytki ePUAP lub złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Burmistrz zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim wyposażone jest w pętlę indukcyjną dla potrzeb osób słabosłyszących.

Aktualności