Główna Eko miasto Gospodarka odpadami Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE – WYSOKOŚĆ STAWKI:Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość wynosi: 32,50 zł (obowiązująca od 1 stycznia 2020r.)

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, zarządcy i administratorzy budynków oraz inne osoby posiadające nieruchomość w użytkowaniu zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania, co miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, np.: opłata za lipiec, powinna zostać wniesiona do 15 sierpnia.

Opłaty będzie można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim na poczcie, w banku lub przez Internet.


UWAGA!!!

Nowy numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim

84 8780 0007 0000 0231 1002 0212

W tytule opłaty koniecznie należy wpisać indywidualny numer klienta wraz z dopiskiem „opłata za odbiór odpadów za miesiąc……” np. 00000001, opłata za miesiąc kwiecień 2020 r. Przy przelewach internetowych należy dopisać imię i nazwisko właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.Mieszkańcy budynków wielorodzinnych i zasobów komunalnych opłatę będą uiszczać do zarządców wspólnot, spółdzielni lub administratorów na dotychczasowych zasadach, np. w czynszu.Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim nie wysyła dodatkowych powiadomień ani książeczek opłat.


ULGA ZA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW

Od 2021 r. można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie bioodpady (odpady kuchenne, trawę, liście, drobne gałęzie) będą gromadzić we własnym kompostowniku.

Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tak jak przy zmianie danych, w której oprócz deklaracji kompostowania podaje się też wszelkie pozostałe dane, w tym liczbę osób mieszkających i wylicza wysokość opłaty.Przy zmianie danych obowiązuje termin do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

WAŻNE! Wysokość zwolnienia wynosi 4 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Ulga z tytułu kompostowania nie obejmuje właścicieli nieruchomości wielomieszkaniowych.Mieszkańcy, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych, nie będą mogli wystawiać ich przed posesję w celu odbioru.