Bioodpady

Komunikat

Problemy z odbiorem bioodpadów z powodu przymarzania ich do pojemnika

Szanowni mieszańcy, informujemy, iż w związku z panującymi ujemnymi temperaturami, mogą wystąpić przejściowe problemy z odbiorem bioodpadów. Powodem jest przymarzanie odpadów do pojemnika. Próby opróżnienia mogą doprowadzić do uszkodzeń pojemników.

W związku z powyższym przekazujemy prośbę firmy wywozowej o wrzucanie bioodpadów do brązowych pojemników we własnych workach.


Bioodpady (w tym odpady kuchenne, odpady zielone tj. trawa liście, drobne gałęzie) należy kompostować w przydomowym kompostowniku lub zbierać w brązowych pojemnikach. Nie będą zostawiane brązowe worki, każdy nadmiar bioodpadów, które nie zmieszczą się do pojemnika będzie można wystawić we własnych workach foliowych, nie większych niż 120l.

Prosimy nie zbierać bioodpadów w workach przeznaczonych na plastik, papier lub szkło.

Na terenie całej gminy Aleksandrów Łódzki zarówno w mieście oraz na terenach wiejskich, bioodpady będą odbierane w dzień odbioru odpadów posegregowanych.

Ponadto przypominamy o możliwości samodzielnego dostarczenia odpadów zielonych (trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Aleksandrowie Łódzkim, teren GS-u, wjazd od ul. Chopina (w godzinach pracy Punktu). W Punkcie ustawione zostały oznaczone kontenery, do których należy wrzucać tylko odpady zielone (ewentualne worki należy wrzucać do oddzielnego pojemnika).

W przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych przez właścicieli budynków jednorodzinnych, mogą oni skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zwolnienia wynosi 4 zł miesięcznie od osoby. Chęć skorzystania z powyższego zwolnienia należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, poprzez złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od właścicieli objętych ulgą za kompostowanie bioodpadów nie będą odbierane odpady kuchenne, trawa, liście, gałęzie itp.