Główna Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

Dodano: Autor: kl

Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak przeciwdziałać tym zagrożeniom.

Cyberbezpieczeństwo  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  to  „odporność  systemów  informacyjnych  na  działania   naruszające  poufność,  integralność,  dostępność i  autentyczność  przetwarzanych  danych lub  związanych  z nimi  usług  oferowanych  przez  te   systemy”  (art. 2  pkt.4) Ustawy z  dnia   5  lipca 2018r. o   krajowym  systemie  cyberbezpieczeństwa   (Dz.U. z 2018r.poz. 1560).

Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni:

 • Ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki itp.).
 • Kradzieże tożsamości.
 • Kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych.
 • Blokowanie dostępu do usług.
 • Spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne).
 • Ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzenie informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję.

Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

Bezpiecznie korzystaj z Internetu

 • Nie otwieraj załączników poczty elektronicznej i nie korzystaj z odsyłaczy (linków) od nadawców, których nie znasz.
 • Jeśli znasz nadawcę wiadomości (maila), ale treść budzi podejrzenie, nie otwieraj załączników i nie korzystaj z odsyłaczy, skontaktuj się najpierw z nadawcą np. telefonicznie.
 • Nie wysyłaj e-mailem poufnych danych w formie otwartego tekstu. Zaszyfruj dane i zabezpiecz je hasłem. Hasło przekaż innym kanałem np. SMS.
 • Nie korzystaj z publicznych lub nieznanych sieci WI-FI.
 • Zastanów się zanim wpiszesz adres e-mail, numer telefonu lub inne dane w formularzu na stronie internetowej. Uważaj zwłaszcza na strony, które informują o wygranej, nagrodach, oferujących bezpłatne usługi lub produkty, wylosowaniu twojego numeru itp. Najczęściej jest to próba wyłudzenia danych.
 • Używaj bezpiecznych haseł, okresowo je zmieniaj. Hasło powinno być zbudowane ze znaków, cyfr, małych i wielkich liter oraz znaków specjalnych. Nie powinno być zbudowane z wyrazów.
  Używaj menadżera haseł, dzięki któremu nie trzeba pamiętać skomplikowanych haseł.
 • Nie używaj tych samych haseł do różnych usług, hasło powinno być unikalne.
 • Dodaj adresy logowania do banku, poczty elektronicznej do zakładek w przeglądarce. Nie wyszukuj ich za każdym razem w wyszukiwarce.
 • Sprawdzaj adresy internetowe w pasku adresu przeglądarki.

Zabezpiecz komputer

 • Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe z ochroną w czasie rzeczywistym. Pamiętaj żeby nie instalować kilku programów antywirusowych na jednym systemie.
 • Aktualizuj oprogramowanie antywirusowe, system operacyjny oraz aplikacje.
 • Wykonuj okresowo skanowanie komputera.
 • Sprawdzaj oprogramowaniem antywirusowym podłączane urządzenia zewnętrzne.
 • Instaluj aplikacje tylko ze znanych źródeł, nie instaluj przypadkowego oprogramowania antywirusowego ze stron innych niż producenta oprogramowania. Uważaj szczególnie na oprogramowanie, które oferowane jest poprzez wyskakujące okienka (popupy), które oferuje skaner antywirusowy albo przyśpieszenie działania komputera.
 • Wykonuj regularnie kopie zapasowe ważnych plików i przechowuj je poza systemem np. dysk zewnętrzny, pen drive, usługa chmurowa.
 • Nie używaj konta administratora do codziennej pracy na komputerze.

Aktualności