MPE

Informujemy, że na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki są dostępne specjalistyczne pojemniki do zbierania małych elektroodpadów m.in.: zużytych baterii, żarówek, telefonów komórkowych, płyt CD/DVD – są to tzw. Miejskie Punkty Elektroodpadów w skrócie MPE.

Miejski Punkt Elektroodpadów wyposażony jest w 7 tub. Każda z tub posiada swój otwór wrzutowy oznaczony symbolem na jakie elektroodpady jest przeznaczona. Miejski Punkt Elektroodpadów zbudowany jest w taki sposób, aby wrzucane odpady nie zagrażały środowisku: konstrukcja zapobiega przedostawaniu się wody do wnętrza, a otwory wrzutowe są specjalnie przystosowane do umieszczania w nich odpowiednich rodzajów odpadów – kształt otworu uniemożliwia wrzucenie do tuby odpadów innych niż te, na które został przeznaczony. Tuba przeznaczona do wrzucania zużytych żarówek wypełniona jest specjalnym materiałem zapobiegającym ich potłuczeniu.

Na obecną chwilę ustawione są dwa urządzenia MPE. Poniżej ich lokalizacja:

  • przy Szkole Podstawowej nr 4 przy al. Wyzwolenia w Aleksandrowie Łódzkim;
  • przy ul. Legionowej (pomiędzy nr 3 i 5) w Aleksandrowie Łódzkim.

Zachęcamy Państwa do korzystania z Miejskich Punktów Elektroodpadów.