Obwieszczenia

INFORMACJA

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji zadań ujętych w Programie wykonawczym monitoringu klimatu akustycznego na 2022 rok, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, została wykonana lokalna mapa hałasu dla obszaru miejskiej części gminy miejsko-wiejskiej Aleksandrów Łódzki. Mapa została wykonana na postawie pomiarów hałasu zrealizowanych w roku 2021 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gios/halas-lodzkie-rok-2021

Inwentaryzacja lasów