Obwieszczenia

INFORMACJA

Do 14 grudnia 2023 trwają konsultacje w sprawie projektu aktualizacji ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe – między innymi pieców wolnostojących i kominków na drewno.

W załączeniu opinia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece” w sprawie tych konsultacji.

 Więcej informacji o konsultacjach znajdziecie Państwo na stronach:

takdlabiomasy.pl/EkoprojektEU/

ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13687-Efektywnosc-energetyczna-wymogi-dotyczace-ekoprojektu-dla-miejscowych-ogrzewaczy-pomieszczen-na-paliwo-sta%C5%82e-przeglad-_pl

INFORMACJA

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji zadań ujętych w Programie wykonawczym monitoringu klimatu akustycznego na 2022 rok, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, została wykonana lokalna mapa hałasu dla obszaru miejskiej części gminy miejsko-wiejskiej Aleksandrów Łódzki. Mapa została wykonana na postawie pomiarów hałasu zrealizowanych w roku 2021 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gios/halas-lodzkie-rok-2021

Inwentaryzacja lasów