Główna Eko miasto Ochrona środowiska Deklaracje dotyczące źródeł ciepła

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła

Od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.
Obowiązkowi zgłoszenia do ewidencji podlega każde źródło ciepła – nie tylko węglowe.
Deklarację można złożyć:

◾️ w formie elektronicznej (logowanie poprzez Profil Zaufany lub e-dowód)
www.zone.gunb.gov.pl
◾️ w formie papierowej – składając wypełnioną deklarację w Urzędzie Miejskim


Właściciel budynku lub zarządca ma obowiązek złożyć deklarację w terminie:
◾️ do 30 czerwca 2022r. – w przypadku istniejących źródeł ciepła,
◾️ 14 dni – od pierwszego uruchomienia nowego źródła ciepła.

Zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie grozi grzywna, która będzie wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.