Główna SOS zwierz ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE ZWIERZĄT Procedury zgłaszania zwierząt – ważne

Procedury zgłaszania zwierząt – ważne

PROCEDURY ZGŁASZANIA ZWIERZĄT – obowiązuje od 01.10.2022

ZWIERZĘTA BEZDOMNE – ZDROWE

 1. Biuro Pełnomocnika ds. zwierząt przyjmuje zgłoszenia dotyczące tylko i wyłącznie bezdomnych zwierząt tj. błąkających się dłuższy czas, wychudzonych, zaniedbanych, okaleczonych, wyglądających na chore. Urząd Miejski nie zabezpiecza zwierząt, jeżeli ustalony jest jego właściciel.
 2. Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt domowych przyjmowane są w godzinach pracy
  UM:
  a) Elektronicznie – https://aleksandrow-lodzki.pl/zwierzeta/opieka/zglaszanie-zwierzat/
  b) Poprzez numer telefonu: 693-691-963 / (42)270-03-21
 3. Zgłaszający musi podać swoje dane osobowe, które umożliwią jego identyfikację oraz dane
  zwierzęcia. Wskazane jest również wykonanie poglądowego zdjęcia zgłaszanego zwierzęcia.
 4. Urząd Miejski nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych. W przypadku braku podania danych
  osobowych, zgłoszenie nie zostanie zarejestrowane.
 5. Jedynymi podmiotami upoważnionymi do zabezpieczenia, wyłapywania lub transportu
  zwierząt są: Pracownicy Biura Pełnomocnika ds. Zwierząt, Pracownicy Lecznicy Tomvet,
  Pracownicy Schroniska Psiakowo i Spółka, Wolontariusze ŁTOnZ oraz Animal Sos.
 6. Urząd Miejski nie przyjmuje zwierząt wyłapanych oraz przywiezionych przez osoby prywatne
  lub inne podmioty nie wyszczególnione powyżej.
 7. Czas reakcji na zgłoszenie nie przekracza 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.
 8. Samodzielne złapanie, trzymanie zwierzęcia na terenie posesji lub zawiezienie go do
  schroniska lub do Urzędu Miejskiego przez mieszkańca lub jakąkolwiek inny podmiot nie
  wskazany w punkcie 5 skutkuje przejęciem przez niego całkowitej odpowiedzialności za
  zwierzę, w tym odpowiedzialności finansowej. Urząd Miejski nie uznaje takich zwierząt jako
  bezdomne.
 9. Urząd Miejski zajmuje się tylko i wyłącznie zwierzętami zlokalizowanymi jako bezdomne na
  terenie gminy Aleksandrów Łódzki.
 10. Zaczipowane odłowione przez pracownika Biura Pełnomocnika ds. Zwierząt zwierzęta trafia
  do schroniska Psiakowo i Spółka lub do boksu tymczasowego pobytu w Urzędzie Miejskim
  ( na okres nie dłuższy niż 24 godziny).
 11. Zwierzęta odłowione przez lecznicę Tomvet lub Schronisko Psiakowo i Spółka trafiają
  bezpośrednio do schroniska.
 12. W przypadku zwierząt zaczipowanych odbiór zwierzęcia jest bezpłatny. Należy zabrać ze sobą
  zaświadczenie o ważnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
 13. W przypadku odłowienia bezdomnego zwierzęcia niezaczipowanego zwierzę zostaje
  zaczipowane przed odbiorem przez właściciela. Zwierzęta niezaczipowane odbierane są tylko
  i wyłącznie ze schroniska Psiakowo i Spółka. Koszty odłowu, transportu oraz ewentualnych
  zabiegów weterynaryjnych pokrywa właściciel zwierzęcia.
 14. Wykaz zwierząt odłowionych znajduje się na stronie facebook lub www Urzędu Miejskiego
  www.sos-zwierz.pl oraz na stroni schroniska www.psiakowo.com.pl
 15. Gmina Aleksandrów Łódzki współpracuje ze schroniskiem Psiakowo i Spółka w Piotrowicach.
  Nie współpracujemy z żadnym innym schroniskiem w zakresie pobytu zwierząt.

ZWIERZĘTA POWYPADKOWE I RANNE

 1. Urząd Miejski przyjmuje zgłoszenia dotyczące tylko i wyłącznie zwierząt powypadkowych z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki.
 2. Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt powypadkowych przyjmowane są w godzinach pracy UM: a. Elektronicznie – https://aleksandrow-lodzki.pl/zwierzeta/opieka/zglaszanie-zwierzat/ b. Poprzez numer telefonu: 693-691-963 / (42)270-03-21 – w godzinach pracy UM c. Poprzez numer telefonu: 601-303-395 – po godzinach pracy UM
 3. Zgłaszający musi podać swoje dane osobowe, które umożliwią jego identyfikację oraz dane zwierzęcia. Wskazane jest również wykonanie poglądowego zdjęcia zgłaszanego zwierzęcia.
 4. Urząd Miejski nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych. W przypadku braku podania danych osobowych, zgłoszenie nie zostanie zarejestrowane.
 5. Jedynymi podmiotami upoważnionymi do zabezpieczenia, wyłapywania lub transportu zwierząt powypadkowych są: Pracownicy Lecznicy Tomvet, Pracownicy Schroniska Psiakowo i Spółka
 6. Urząd Miejski nie przyjmuje zwierząt wyłapanych oraz przywiezionych przez osoby prywatne lub inne podmioty nie wyszczególnione powyżej.
 7. Samodzielne złapanie, trzymanie zwierzęcia na terenie posesji lub zawiezienie go do schroniska lub do Urzędu Miejskiego przez mieszkańca lub jakąkolwiek inny podmiot nie wskazany w punkcie 5 skutkuje przejęciem przez niego całkowitej odpowiedzialności za zwierzę, w tym odpowiedzialności finansowej. Urząd Miejski nie uznaje takich zwierząt jako bezdomne.
 8. W przypadku zwierząt zaczipowanych odbiór zwierzęcia jest bezpłatny. Należy zabrać ze sobą zaświadczenie o ważnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
 9. W przypadku odłowienia bezdomnego zwierzęcia niezaczipowanego zwierzę zostaje zaczipowane przed odbiorem przez właściciela. Zwierzęta niezaczipowane odbierane są tylko i wyłącznie ze schroniska Psiakowo i Spółka. Koszty odłowu, transportu oraz ewentualnych zabiegów weterynaryjnych pokrywa właściciel zwierzęcia.
 10. Wykaz zwierząt odłowionych znajduje się na stronie facebook lub www Urzędu Miejskiego www.sos-zwierz.pl oraz na stroni schroniska www.psiakowo.com.pl
 11. W przypadku spowodowania szkód przez zwierzę lub koniecznością zabezpieczenia go na drodze prosimy o kontakt z Komisariatem Policji.

ZWIERZĘTA MARTWE

 1. W przypadku zwierząt martwych – zwierzę należy zgłosić
 2.  na drogach gminnych  – do Wydziału Inwestycji UM 2700 331 lub 374
 3.  w przypadku dróg powiatowych – zarząd dróg powiatowych: (42) 288-82-23
 4.  W przypadku dróg  – zarząd dróg krajowych – (42) 233-96-96

  RANNE LUB NIESAMODZIELNE DZIKIE ZWIERZĘ

 1. Zgłoszenia dotyczące potrącenia dzikich zwierząt na terenie koła łowieckiego przyjmuje dane
  Koło Łowieckie.
 2. Zgłoszenia dotyczące potrącenia dzikich zwierząt na drogach krajowych i powiatowych
  przyjmowane są przez Komisariat Policji: 47 842-53-60 oraz Koło Łowieckie lub Nadleśnictwo
  z danego terenu.​
 3. Zgłoszenia dotyczące potrącenia dzikich zwierząt na drodze gminnej przyjmuje lecznica
  Tomvet: 601-303-395
 4. Zgłoszenie zwierzęcia na obszarach wyłączonych z polowań można dokonać poprzez
  formularz dostępny na stronie www.sos-zwierz.pl
 5. Zgłaszający zwierzę musi podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz własne dane osobowe
  umożliwiające jego identyfikację. Urząd Miejski nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych. Nie
  przyjmujemy zwierząt przywiezionych przez osoby prywatne lub inne podmioty.
 6. W przypadku zwierząt młodych i niesamodzielnych prosimy o kontakt z Leśną Osadą
  Edukacyjną w Kole 694 408 878 lub poprzez zgłoszenie elektroniczne www.sos-zwierz.pl

ZWIERZĘTA ZAGINIONE – OGÓLNOPOLSKA BAZA ZWIERZĄT ZAGINIONYCH

 1. Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt powypadkowych przyjmowane są w godzinach pracy UM: a) Elektronicznie – https://aleksandrow-lodzki.pl/zwierzeta/opieka/zglaszanie-zwierzat b) Poprzez numer telefonu: 693-691-963 / (42)270-03-21 – w godzinach pracy UM c) Poprzez stronę fb: soszwierz
 2. Zgłoszenie powinno zawierać: datę i miejsce zaginięcia, opis zwierzęcia, informację o tym czy zwierzę jest zaczipowane oraz zdjęcie i numer telefonu kontaktowego.
 3. Biuro Pełnomocnika ds. zwierząt bezpłatnie przygotowuje plakaty a także zamieszcza ogłoszenie na portalach fb i na stronie www.

ZNĘCANIE NAD ZWIERZĘTAMI

1. Znęcanie nad zwierzęciem należy zgłosić do najbliższego komisariatu policji lub poprzez formularz https://aleksandrow-lodzki.pl/zwierzeta/opieka/zglaszanie-zwierzat/

2. Interwencje przekazywane są do Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.