Główna SOS zwierz ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE ZWIERZĄT Procedury zgłaszania zwierząt – ważne

Procedury zgłaszania zwierząt – ważne

PROCEDURY ZGŁASZANIA ZWIERZĄT – obowiązuje od 28.06.2021

ZWIERZĘTA BEZDOMNE

 1. Urząd Miejski przyjmuje zgłoszenia dotyczące tylko i wyłącznie bezdomnych zwierząt tj. błąkających się dłuższy czas, wychudzonych, zaniedbanych, okaleczonych, wyglądających na chore.
 2. Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt domowych przyjmowane są tylko i wyłączenie przez Biuro Pełnomocnika ds. Zwierząt Sos Zwierz oraz Monitoring Miejski w Aleksandrowie Łódzkim poprzez przesłanie formularza dostępnego na www.sos-zwierz.pl lub  pod numerami telefonów: (42) 270-03-21 lub (42) 270-03-12 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
 3. Zgłaszający zwierzę musi podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz własne dane osobowe umożliwiające jego identyfikację. Urząd Miejski nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.
 4. Bezdomne lub powypadkowe zwierzę zostaje odłowione wyłącznie  przez przeszkolonego pracownika UM, Schronisko Psiakowo i Spółka lub wolontariusza ŁTOnZ i Animal Sos.
 5. Czas reakcji na zgłoszenie nie przekracza 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.
 6. Urząd Miejski nie przyjmuje zwierząt przywiezionych przez osoby prywatne lub inne podmioty nie wskazane w punkcie 4.
 7. Samodzielne złapanie, trzymanie zwierzęcia z terenu gminy Aleksandrów Łódzki na terenie posesji lub zawiezienie go do schroniska lub do Urzędu Miejskiego  przez mieszkańca lub jakąkolwiek inny podmiot nie wskazany w punkcie 4 skutkuje przejęciem przez niego całkowitej odpowiedzialności za zwierzę, w tym odpowiedzialności finansowej. Urząd Miejski nie uznaje takich zwierząt jako bezdomne.
 8. Zaczipowane odłowione przez UM zwierzęta trafia do schroniska Psiakowo i Spółka lub  do boksu tymczasowego pobytu w Urzędzie Miejskim ( na okres nie dłuższy niż 48 godzin). Zwierzęta odłowione przez schronisko trafiają bezpośrednio do schroniska. W przypadku zwierząt zaczipowanych odbiór zwierzęcia jest bezpłatny. Należy zabrać ze sobą zaświadczenie o ważnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
 9. W przypadku odłowienia bezdomnego zwierzęcia niezaczipowanego zwierzę zostaje zaczipowane przed odbiorem przez właściciela. Zwierzęta niezaczipowane odbierane są tylko i wyłącznie ze schroniska Psiakowo i Spółka. Koszty odłowu, transportu oraz ewentualnych zabiegów weterynaryjnych pokrywa właściciel zwierzęcia.
 10.  Wykaz zwierząt odłowionych znajduje się na stronie facebook lub www Urzędu Miejskiego www.sos-zwierz.pl oraz na stroni schroniska www.psiakowo.com.pl
 11.  Gmina Aleksandrów Łódzki współpracuje ze schroniskiem Psiakowo i Spółka w Piotrowicach. Nie współpracujemy z żadnym innym schroniskiem w zakresie pobytu zwierząt.

ZWIERZĘTA POWYPADKOWE I RANNE

 1. Urząd Miejski przyjmuje zgłoszenia dotyczące tylko i wyłącznie zwierząt powypadkowych z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki.
 2. Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt domowych przyjmowane są tylko i wyłączenie przez Biuro Pełnomocnika ds. Zwierząt Sos Zwierz oraz Monitoring Miejski w Aleksandrowie Łódzkim poprzez przesłanie formularza dostępnego na www.sos-zwierz.pl lub  pod numerami telefonów: (42) 270-03-21( w godzinach pracy UM) lub (42) 270-03-12 (całodobowo)
 3. Zgłaszający zwierzę musi podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz własne dane osobowe umożliwiające jego identyfikację. Urząd Miejski nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.
 4. W przypadku zwierząt powypadkowych – interwencję podejmuje niezwłocznie lecznica weterynaryjna Tomvet. Nie przyjmujemy zwierząt przywiezionych przez osoby prywatne lub inne podmioty.
 5. Koszty leczenia, akcji ratunkowej oraz pobytu w lecznicy weterynaryjnej w przypadku zwierząt powypadkowych zaczipowanych ponosi właściciel zwierzęcia, chyba że wcześniej zgłosi do Urzędu Miejskiego jego zaginięcie.
 6. Koszty leczenia, akcji ratunkowej oraz pobytu w lecznicy weterynaryjnej w przypadku zwierząt powypadkowych niezaczipowanych  ponosi właściciel zwierzęcia.
 7. Wykaz zwierząt odłowionych znajduje się na stronie facebook lub www Urzędu Miejskiego dotyczącej zwierząt www.sos-zwierz.pl
 8. W przypadku zwierząt martwych na drogach gminnych  należy zgłosić to zdarzenie na Monitoring Miejski (42) 270-03-12 lub w przypadku dróg powiatowych i krajowych do podmiotów odpowiedzialnych za oczyszczanie w/w dróg.

Drogi powiatowe – (42) 288-82-23

Drogi krajowe – (42) 233-96-96

ZGŁOŚ RANNE DZIKIE ZWIERZĘ

 1. Zgłoszenia dotyczące potrąconych dzikich zwierząt przyjmowane są przez Policję 47 842-53-60 oraz  Koło Łowieckie lub Nadleśnictwo z danego terenu. W przypadku gdy zwierzę zostało potrącone na drodze gminnej dodatkowo Monitoring Miejski w Aleksandrowie Łódzkim pod numerem telefonu:  (42) 270-03-12 . Zgłoszenie zwierzęcia niesamodzielnego można dokonać poprzez formularz dostępny na stronie www.sos-zwierz.pl
 2. Zgłaszający zwierzę musi podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz własne dane osobowe umożliwiające jego identyfikację. Urząd Miejski nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.
 3. W przypadku zwierząt powypadkowych na terenie drogi gminnej – interwencję podejmuje niezwłocznie lecznica weterynaryjna Tomvet. Nie przyjmujemy zwierząt przywiezionych przez osoby prywatne lub inne podmioty.
 4. W przypadku zwierząt młodych i niesamodzielnych prosimy o kontakt z Leśną Osadą Edukacyjną w Kole 694 408 878 lub Monitoringiem Miejskim (42) 270-03-12
 5. W przypadku zwierząt martwych na drogach gminnych  należy zgłosić to zdarzenie na Monitoring Miejski (42) 270-03-12 lub w przypadku dróg powiatowych i krajowych do podmiotów odpowiedzialnych za oczyszczanie w/w dróg.

ZWIERZĘTA ZAGINIONE – OGÓLNOPOLSKA BAZA ZWIERZĄT ZAGINIONYCH

 1. Zgłoszenia zaginięć zwierząt przyjmowane są przez PZB (42) 270-03-21 lub 601-269-880 a także poprzez formularz dostępny na stonie www.sos-zwierz.pl
 2. Zgłoszenie powinno zawierać: datę i miejsce zaginięcia, opis zwierzęcia, informację o tym czy zwierzę jest zaczipowane oraz zdjęcie i numer telefonu kontaktowego
 3. Biuro Pełnomocnika ds. zwierząt bezpłatnie przygotowuje plakaty a także zamieszcza ogłoszenie na portalach fb i na stronie www.bazazwierzatzaginionych.pl

ZNĘCANIE NAD ZWIERZĘTAMI

 1. Zgłoszenia przyjmowane są tylko i wyłącznie poprzez formularz dostępny na www.sos-zwierz.pl
 2. Przesłane zgłoszenie przekazywane jest niezwłocznie Łódzkiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami oraz organom ścigania.