Główna SOS zwierz ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE ZWIERZĄT Plany łowieckie – informacja o polowaniach zbiorowych 2022/2023

Plany łowieckie – informacja o polowaniach zbiorowych 2022/2023

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych organizowanych przez koła łowieckie.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu .Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

  1. Koło Łowieckie Myśliwiec, ul. Zachodnia 53 Łódź

Listopad 2022:

05.11.2022, 06.11.2022 (8-16) – obwód 86 – cały teren

13.11.2022, 19.11.2022, 20.11.2026, 27.11.2022 (8-15.30) – obwód 86 – cały teren

26.11.2022 ( 8-15.30) – obwód 86 – cały teren, Bełdów, Prawęcice

Grudzień 2022:

03.12.2022, 04.12.2022, 10.12.2022, 11.12.2022, 17.12.2022, 18.12.2022, 24.12.2022, 25.12.2022, 26.12.2022 (8-15.30) – obwód 86 – cały teren

31.12.2022 (8-15.30) – obwód 86 – cały teren, Bełdów, Prawęcice

Styczeń 2023:

01.01.2023, 06.01.2023, 07.01.2023, 08.01.2023, 14.01.2023, 15.01.2023, 21.01.2023, 22.01.2023, 28.01.2023, 29.01.2023 (8-15.30) – obwód 86 – cały teren, Bełdów, Prawęcice

Luty 2023:

04.02.2023, 05.02.2023, 11.02.2023, 12.02.2023, 12.02.2023, 18.02.2023, 19.02.2023,25.02.2023, 26.02.2023 – (8-15.30) – obwód 86 – cały teren, Bełdów, Prawęcice

  1. Informacja o polowaniu zbiorowym – Koło Łowieckie Słowik

Dotyczy polowań zbiorowych organizowanych przez koło łowieckie na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych organizowanych przez koło łowieckie Słowik: