Plany łowieckie 2021/2022

  1. Informacja o polowaniu zbiorowym – Koło Łowieckie Myśliwiec

Dotyczy polowań zbiorowych organizowanych przez koło łowieckie na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych organizowanych przez koło łowieckie Myśliwiec:

INFORMACJA O POLOWANIU ZBIOROWYM

Dotyczy polowań zbiorowych organizowanych przez koło łowieckie na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych organizowanych przez koło łowieckie Myśliwiec:

04.09.21 – Bełdów Stawy ( 8-19)

11.09.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-19)

12.09.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-19)

18.09.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice ( 8-18.30)

19.09.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-18.30)

25.09.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-18.30)

26.09.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-18.30)

02.10.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-18.30)

03.10.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-18.00)

09.10.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-18.00)

10.10.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-18.00)

16.10.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-14.00)

17.10.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (7.30-17.30)

23.10.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-17.30)

24.10.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-17.30)

30.10.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-17.00)

31.10.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-16.00)

6.11.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-16.00)

7.11.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-16.00)

11.11.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-15.30)

13.11.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-15.30)

14.11.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-15.30)

20.11.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-15.30)

21.11.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-15.30)

27.11.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-15.30)

28.11.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-15.30)

04.12.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-15.30)

05.12.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-15.30)

11.12.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-15.30)

02.12.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-15.30)

08.12.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-15.30)

19.12.2021 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-15.30)

01.01.2022 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-15.30)

02.01.2022 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-15.30)

08.01.2022 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-15.30)

09.01.2022 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-15.30)

15.01.2022 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-16.00)

15.01.2022 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-16.00)

16.01.2022 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-16.00)

22.01.2022 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-16.00)

22.01.2022 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-16.00)

23.01.2022 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-16.00)

29.01.2022 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-16.00)

30.01.2022 – Bełdów, Bełdów Krzywa Wieś, Prawęcice (8-16.00)

2. Informacja o polowaniu zbiorowym – Koło Łowieckie Słowik

Dotyczy polowań zbiorowych organizowanych przez koło łowieckie na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych organizowanych przez koło łowieckie Słowik:

06.11.2021 – obwód 27 – cały teren – lis, dzik, bażant, kaczka – (godz. 10-12)

13.11.2021 – termin rezerwowy do 06.11.2021

14.11.2021 – obwód 136 – cały teren – zając, bażant, kaczka, lis, dzik – (godz. 8-15)

21.11.2021 – obwód 27 – cały teren – zając, bażant, kaczka, lis, dzik – (godz 8-15)

27.11.2021 – termin rezerwowy do 21.11.2021

28.11.2021 – obwód 136 – cały teren – zając, bażant, kaczka, lis, dzik – ( godz 7.30 – 15.00)

04.12.2021 – termin rezerwowy do 28.11.2021

05.12.2021 – obwód 27 – cały teren – zając, bażant, kaczka, lis, dzik – (godz 8.00-15.00)

11.12.2021 – termin rezerwowy do 05.12.2021

12.12.2021 – obwód 27 – cały teren – zając, bażant, kaczka, dzik, lis – (godz 8.00-15.00)

18.12.2021 – termin rezerwowy do 12.12.2021

19.12.2021 – obwody: 136,118 – cały teren – zając, bażant, lis, dzik – ( godz. 8.00-13.00)

23.12.2021 – termin rezerwowy do 19.12.2021

09.01.2022 – obwody: 118 – cały teren – bażant, lis, dzik – (8.00-15.00)

15.01.2022 – termin rezerwowy do 15.01.2021

16.01.2022 – obwody: 27 – cały teren – bażant, lis, dzik – (8.00 – 15.00)

22.01.2022 – termin rezerwowy do 16.01.2021

23.01.2022 – obwody: 136 – cały teren – bażant, lis, dzik – (8.00-15.00)

29.01.2022 – termin rezerwowy do 23.01.2021

30.01.2022 – obwody: 118 – cały teren – bażant, lis, dzik – (8.00-15.00)

05.02.2022 – termin rezerwowy do 30.01.2021

06.02.2022 – obwody: 27 – bażant, lis, dzik – (8.00-15.00)

12.02.2022 – termin rezerwowy – do 06.02.2021

13.02.2022 – obwody: 118 – cały teren – bażant, lis, dzik – (8-16.00)

19.02.2022 – termin rezerwowy do 13.02.2022

20.02.2022 – obwody: 136 – cały teren – bażant, lis, dzik – (8.00-15.00)

26.02.2022 – termin rezerwowy do 20.02.2022

27.02.2022 – obwody: 27 – cały teren – bażant, lis, dzik – (8.00-15.00)

3. Informacja o polowaniu zbiorowym – Koło Łowieckie Odyniec

Dotyczy polowań zbiorowych organizowanych przez koło łowieckie na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych organizowanych przez koło łowieckie Odyniec:

  1. 21.11.2021 ( 8.30-16.00) – Słowik, Krasnodęby, Sobień, Prawęcice
  2. 12.12.2021 ( 7.30-15.00) – Chrośno, Bełdów
  3. 19.12.2021 ( 7.30-15.00) – Chrośno, Bełdów
  4. 09.01.2021 – Chrośno, Bełdów – nie podano godziny polowania – podmiot został wezwany do określenia godziny
  5. 16.01.2021 – Chrośno, Bełdów – nie podano godziny polowania – podmiot został wezwany do określenia godziny

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu .

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

4. Informacja o polowaniu zbiorowym – Koło Łowieckie Jeleń

Dotyczy polowań zbiorowych organizowanych przez koło łowieckie na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych organizowanych przez koło łowieckie Jeleń

  1. 19.12.2021 8.00-16.00 – bażant, dzik, lis, miejsce zbiórki – Bartek Kapliczka, obwód 94
  2. 26.12.2021 8.00-14.00 – bażant, lis, dzik – Ruda Bugaj, magazyn zboża, obwód 94
  3. 09.01.2021 8-15.00 – bażant, lis, dzik – Ruda Bugaj, magazyn zboża, obwód 93
  4. 16.01.2022 8-15.00 – bażant, lis, dzik – Ruda Bugaj, magazyn zboża, obwód 93

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu .

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.