Główna SOS zwierz ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE ZWIERZĄT Plany łowieckie – informacja o polowaniach zbiorowych 2023/2024

Plany łowieckie – informacja o polowaniach zbiorowych 2023/2024

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych organizowanych przez koła łowieckie.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu .Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

  1. Koło Łowieckie Myśliwiec, ul. Zachodnia 53, 91-063 Łódź

Październik 2023:

11.11.2023 – 7.30 – 14.00 – obwód 86

12.11.2023 – 7.30 – 16.00 – obwód 86

18.11.2023 – 7.30 – 16.00 – obwód 86

19.11.2023 – 7.30 – 16.00 – obwód 86

25.11.2023 – 7.30 – 15.30 – obwód 86

26.11.2023 – 7.30 – 15.30 – obwód 86

02.12.2023 – 7.30 – 15.30 – obwód 86

03.12.2023 – 7.30 – 15.30 – obwód 86

09.12.2023 – 7.30 – 15.30 – obwód 86

10.12.2023 – 7.30 – 15.30 – obwód 86

16.12.2023 – 7.30 – 15.30 – obwód 86

17.12.2023 – 7.30 – 15.30 – obwód 86

23.12.2023 – 7.30 – 15.30 – obwód 86

24.12.2023 – 7.30 – 15.30 – obwód 86

25.12.2023 – 7.30 – 15.30 – obwód 86

26.12.2023 – 7.30 – 15.30 – obwód 86

30.12.2023 – 7.30 – 15.30 – obwód 86

31.12.2023 – 7.30 – 15.30 – obwód 86

01.01.2024 – 7.30 – 15.30 – obwód 86

06.01.2024 – 7.30 – 15.30 – obwód 86

07.01.2024 – 7.30 – 15.30 – obwód 86

13.01.2024 – 7.30 – 15.30 – obwód 86

14.01.2024 – 7.30 – 15.30 – obwód 86

20.01.2024 – 7.30 – 16.00 – obwód 86

21.01.2024 – 7.30 – 16.00 – obwód 86

27.01.2024 – 7.30 – 16.00 – obwód 86

28.01.2024 – 7.30 – 16.00 – obwód 86

03.02.2024 – 7.30 – 16.00 – obwód 86

04.02.2024 – 7.30 – 16.00 – obwód 86

10.02.2024 – 7.30 – 16.00 – obwód 86

11.02.2024 – 7.30 – 16.00 – obwód 86

17.02.2024 – 7.30 – 16.00 – obwód 86

18.02.2024 – 7.30 – 16.00 – obwód 86

18.02.2024 – 7.30 – 16.00 – obwód 86

24.02.2024 – 7.30 – 16.00 – obwód 86

25.02.2024 – 7.30 – 16.00 – obwód 86

2. Informacja o polowaniu zbiorowym – Koło Łowieckie Słowik, Zachodnia 53, 91-063 Łódź

Listopad 2023:

18.11.2023 – Bychlew, 136 – zając, bażant, kaczka, lis, dzik do 15 – zgłoszono brak możliwości polowania ze względu na brak godziny rozpoczęcia polowania

19.11.2023 – Julinki Leszno, 27, 8-15 – odstrzał sanitarny do 15 zając, bażant, kaczka, lis, dzik – zgłoszono brak możliwości polowania ze względu na brak godziny rozpoczęcia polowania

25.11.2023 – Julinki Leszno – zając, bażant, kaczka, lis, dzik do 15 – zgłoszono brak możliwości polowania ze względu na brak godziny rozpoczęcia polowania

26.11.2023 – obwód 130, Chocianowice, 7.30-15.00 – zając, bażant, kaczka, lis, dzik – odstrzał sanitarny do 15 – zgłoszono brak możliwości polowania ze względu na brak godziny rozpoczęcia polowania

Grudzień 2023:

02.12.2023 – 136 Chocianowice do 26.11.2023 zając, bażant, kaczka, lis, dzik – do 15

03.12.2023 – obwód 27, Józefów Kuchary, do 15.00 – zając, bażant, kaczka, lis, dzik

09.12.2023 – Józefów Kuchary, zając, bażant, kaczka, lis, dzik – do 15-tej

10.12.2023 – obwód 27, Nędzerzew – Gledzianów, Gledzianówek, do -15.00, zając, bażant, kaczka, lis, dzik

16.12.2023 – obwód 27, Nędzerzew – Gledzianów, Gledzianówek, do -15.00, zając, bażant, kaczka, lis, dzik

17.12.2023 – obwód 136, cały teren, do 13, odstrzał sanitarny

30.12.2023 – obwód 118 – cały teren, do 15.00, zając, bażant, lis, dzik – odstrzał sanitarny

Styczeń 2024:

06.01.2024 – obwód 118 – cały teren, do 15.00, zając, bażant, lis, dzik – odstrzał sanitarny – zgłoszono nieprawidłowości do koła łowieckiego

07.01.2024 – obwód 27 – cały teren, do 15, bażant, lis, dzik – odstrzał sanitarny

13.01.2024 – obwód 27 – cały teren, do 15, zając, bażant, kaczka, lis, dzik

14.01.2024 – obwód 136 – do 15.00 – bażant, lis, dzik

20.01.2024 – obwód 136, do 15, bażant, lis, dzik

21.01.2024 – obwód 118 – cały teren, do 15, bażant, lis, dzik

27.01.2024 – obwód 118 – cały teren, do 15, bażant, lis, dzik

28.01.2024 – obwód 27 – cały teren do 15.00, bażant, lis, dzik

Luty 2024:

03.02.2024 – obwód 27 – cały teren do 15.00, bażant, lis, dzik

04.02.2024 – obwód 118 – do 15, bażant, lis

10.02.2024 – obwód 118 – do 15, bażant, lis

11.02.2024 – obwód 136 -bażant , lis do 15

17.02.2024 – obwód 136 -bażant , lis do 15

25.02.2024 – obwód 27 – bażant, lis, do 13

3. Informacja o polowaniu zbiorowym koła łowieckiego „JELEŃ” , NR 35 w Aleksandrowie Łódzkim

25.11.2023 (8-14) , obwód 88, Kazimierz, Stanisławów – dziki, lisy, bażanty, kaczki

26.11.2023 (8-15), obwód 88, Nowy Adamów, Bełdów, Ludwików – dziki, lisy, bażanty, kaczki

02.12.2023 (8-14), obwód 89, Księstwo, Nakielnica, Ruda Bugaj – dziki, lisy, bażanty, kaczki

03.12.2023 (8-14), obwód 88, Sokołów, Okręglik – dziki, lisy, bażanty, kaczki

10.12.2023 (8-15), obwód 88, Sanie, Grunwald, Zgniłe Błoto, Słowak (dziki, lisy, bażanty, kaczki)

16.12.2023 (8-14), obwód 88, Kazimierz, Stanisławów (dziki, lisy, bażanty, )

07.01.2023 (8-14), obwód 89, Las Krogulec, Jastrzębie (dziki, lisy, bażanty)

14.01.2023 ( 8-14), obwód 88, Nowy Adamów, Bełdów, Ludwików (dziki, lisy, bażanty)

21.01.2023 (8-14), obwód 89, Księstwo, Nakielnica, Ruda Bugaj ( dziki, lisy, bażanty)

28.01.2023 (8-14), obwód 88, Sanie, Grunwald, Zgniłe Błoto, Słowak ( dziki, lisy, bażanty(