Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Rozkłady jazdy

ROZKŁADY JAZDY   PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI Linia: Aleksandrów Łódzki – Zgniłe Błoto – Słowak – Bełdów – Adamów – Sanie Linia: Aleksandrów Łódzki – Księstwo – Nakielnica – Łobódź – Ruda Bugaj   Linia: Aleksandrów Łódzki – Rąbień, ul. Pańska – Łódź Rozkład jazdy, który będzie obowiązywał od 4 maja 2020r. –

więcej
29.01.2020
Komunikaty

Informacja o przywróceniu stałych rozkładów jazdy od dnia 14 września 2020r.  na wszystkich liniach transportu zbiorowego, objętych Porozumieniem Międzygminnym Przywrócenie stałych rozkładów jazdy Zamknięcie skrzyżowania Zachodnia/Ogrodowa w dniach 18-20.09.2020r. Zarząd Dróg i Transportu informuje, iż w dn. 18.09 (od godz. 19:00) – 20.09 (do godz. 24:00) nastąpi wyłączenie z ruchu kołowego wschodniej nitki ul. Zachodniej

więcej
29.01.2020
Gospodarka wodno-ściekowa

Dokumentacja projektowa rozbudowy kanalizacji sanitarnej Zgodnie z założeniami rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Aleksandrów Łódzki, w najbliższych latach planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach: Daszyńskiego, Wojska Polskiego, Wierzbińska, Warszawska, Olbrachta, Wolności, Łąkowa, Piękna, Mikołajczyka, Piotrkowska, Łomnik, Kwiatowa, Rudna, Pusta, Kątna, Jana III Sobieskiego i bez nazwy o łącznej długości ok. 13,4 km.

więcej
04.08.2017
Azbest

  Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2010 – 2013 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032r.) – pobierz Uchwała nr XIV/122/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 19 lipca 2011r. sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych

więcej
02.08.2017
Utrzymanie czystości i porządku w gminie

  Zarządzenie nr 17/07 Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – pobierz Wykaz przedsiębiorstw uprawnionych do prowadzenia na terenie gminy

więcej
02.08.2017
Translate »