Główna Aktualności Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2022 – 2030

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2022 – 2030

Dodano: Autor: Wojciech Kalina

Działając na podstawie art. 6 ust. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1057) przekłada się sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Strategia Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2022 – 2030.

W terminie konsultacji społecznych wpłynęły uwagi i rekomendację dotyczące projektu Strategii. Zgłoszone zostały przez:

  • Sześciu mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki za pomocą formularza uwag i przekazane do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
    w Poznaniu na podstawie pisma z dnia 9 listopada 2021 r. (znak pisma: PO.RPP.603.263.2021.MS).

Poniżej opublikowano sposób uwzględnienia uwag i rekomendacji zgłoszonych przez ograny opiniujące wskazane powyżej oraz poziom uwzględnienia uwag zgłoszonych przez interesariuszy Strategii za pomocą formularza uwag.

Pliki do pobrania:

Aktualności