Główna Aktualności Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2022 – 2030

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2022 – 2030

Dodano: Autor: Wojciech Kalina

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2022 – 2030.

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2022 – 2030 oraz umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać w terminie od 18 października 2021 r.
do 21 listopada 2021 r.:

w formie pisemnej poprzez:

  • formularz uwag pisemny – dostępny w Biurze  Podawczym Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki, który można przesłać na adres mailowy: strategia@aleksandrow-lodzki.pl, pocztą na adres: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki lub dostarczyć do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki;
  • formularz uwag on-line (w formacie pdf/doc) – dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w serwisie informacyjnym Urzędu Miejskiego www.aleksandrow-lodzki.pl (dostępny poniżej);
  • formularz elektroniczny pod adresem: https://forms.gle/pHmhD7cZwKCGUMyL6

ustnie oraz pisemnie podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się:

  • we wtorek 16 listopada 2021 r. w godzinach 15.00 -17.00  w Urzędzie Miejskim
    w Aleksandrowie Łódzkim, plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

Pliki do pobrania:

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2022 – 2030

Zarządzenie nr 205/2021 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 18 października 2021 roku

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Formularz uwag (doc)

Formularz uwag (pdf)

Aktualności