Główna Aktualności Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego działając na podstawie  art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2022 roku.

Aktualności