Główna Aktualności Informacja w sprawie uruchomienia bezpłatnej komunikacji dla uprawnionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki

Informacja w sprawie uruchomienia bezpłatnej komunikacji dla uprawnionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki

Dodano: Autor: Kinga Drożdżel

Informujemy, że od września br. rozpocznie się nabór wniosków o wydanie bezpłatnych biletów dla dzieci i młodzieży od 4 lat do ukończenia 26 roku życia będących mieszkańcami Gminy Aleksandrów Łódzki  uczęszczających do przedszkoli, szkół lub studiujących.

Na podstawie wydawanych biletów osoby uprawnione będą mogły korzystać z bezpłatnej komunikacji nie wcześniej niż od 1 października 2023r.

Przyjmowanie wniosków będzie się odbywało zgodnie z „Regulaminem w sprawie zasad korzystania z bezpłatnej komunikacji przez dzieci i młodzież od 4 lat do ukończenia 26 roku życia uczęszczające do przedszkoli, szkół  lub na uczelnie”, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 195 z dnia 24 sierpnia 2023r. Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego.

Zarządzenie wraz z regulaminem zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Aleksandrów Łódzki pod adresem: https://aleksandrowlodzki.bip.net.pl/?a=17401

Regulamin określa zasady korzystania  przez uprawnionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki z bezpłatnej komunikacji na liniach łódzkich obsługiwanych przez MPK-Łódź, linii zgierskiej  oraz gminnych liniach autobusowych obsługiwanych przez operatorów, którzy realizują usługi przewozowe na podstawie umów zawartych z Gminą Aleksandrów Łódzki.

Osoby uprawnione, które dojeżdżają do przedszkola, szkoły lub na uczelnię  mogą  ubiegać się o niżej wymienione rodzaje biletów bezpłatnych:

  1. 30-dniowy okresowy ulgowy bilet imienny na wszystkie linie w strefie 2
    kursujące  tylko na terenie gminy Aleksandrów Łódzki do granic z Łodzią, obsługiwane przez MPK – Łódź tj.: 78, 97A, 84B, N1A ;
  2. 90-dniowy okresowy ulgowy bilet imienny na wszystkie linie łódzkie  w strefie 1+2  na trasie:  Aleksandrów Łódzki – Łódź obsługiwane przez MPK – Łódź;
  3. 90-dniowy okresowy bilet ulgowy imienny na linię autobusową funkcjonującą  na trasie: Aleksandrów Łódzki – Zgniłe Błoto – Słowak – Bełdów – Adamów – Sanie;
  4. 90-dniowy okresowy bilet ulgowy imienny na linię autobusową funkcjonującą  na trasie: Aleksandrów Łódzki – Księstwo- Nakielnica – Łobódź- Ruda Bugaj;
  5. 90-dniowy okresowy bilet imienny na linię autobusową funkcjonującą na trasie: Aleksandrów Łódzki – Wola Grzymkowa – Rąbień AB – Krzywiec – Rąbień – Łódź;
  6. 30-dniowy okresowy ulgowy bilet imienny na linię zgierską w strefie I Aleksandrów Łódzki – Zgierz w ramach komunikacji realizowanej przez MUK w Zgierzu.

Wnioski będą przyjmowane w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim w budynku C, na parterze w godzinach od 8:00 do 15:00 lub w wersji elektronicznej za pomocą platformy elektronicznej e-Puap.

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające fakt zamieszkania osoby uprawnionej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki i uczęszczania tj. dojeżdżania z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub na uczelnię.

UWAGA! Dokładny termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków będzie podany do publicznej wiadomości w najbliższym czasie.

Link do Zarządzenia nr 195/2023 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 24.08.2023r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu w sprawie zasad korzystania z bezpłatnej komunikacji przez dzieci i młodzież od 4 lat do ukończenia 26 roku życia uczęszczające do przedszkoli, szkół lub na uczelnie:
https://aleksandrowlodzki.bip.net.pl/?a=17401

Aktualności