Główna Aktualności Informacja o zastępczym wywozie odpadów

Informacja o zastępczym wywozie odpadów

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Przypominamy o zastępczym wywozie odpadów komunalnych, segregowanych tj. tworzyw sztucznych, papieru, szkła oraz bioodpadów, z nieruchomości zamieszkałych, dla których odbiór odpadów przypada na:

1) poniedziałek 25 grudnia – na terenie miasta oraz gminy odbiór zastępczy odbędzie się w sobotę23 grudnia 2023 r.

2) wtorek 26 grudnia 2023r.:

a) na terenie miasta odbiór odbędzie się w sobotę 23 grudnia 2023 r.,

b) na terenie gminy odbędzie się w sobotę 30 grudnia 2023 r.

Jednocześnie przypominamy o zastępczym wywozie odpadów komunalnych, zmieszanych w pojemnikach, z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy, dla których odbiór odpadów przypada na poniedziałek 1 stycznia 2024 r.  – Nowy Rok. Zastępczy wywóz odpadów odbędzie się w sobotę30 grudnia 2023 r.

Prosimy o wystawienie odpadów do odbioru przed godziną 6:00. Ponadto informujemy, że wszystkie harmonogramy dostępne są na stronie: https://aleksandrow-lodzki.pl/eko-miasto/gospodarka-odpadami/harmonogram-odbioru-odpadow/

Aktualności