Główna Aktualności INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTOWANYCH CIĄGÓW PIESZO ROWEROWYCH

INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTOWANYCH CIĄGÓW PIESZO ROWEROWYCH

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Projektowany układ drogowy zlokalizowany jest w miejscowości Aleksandrów Łódzki oraz na terenie wiejskim Gminy Aleksandrów Łódzki.

Opracowywana dokumentacja projektowa dla budowy ciągów pieszo – rowerowych na odcinku od Placu Kościuszki w Aleksandrowie Łódzkim do miejscowości Bełdów obejmuje:

– Ciąg drogi powiatowej nr 5166 E: Aleksandrów Łódzki obręb nr 3, ul. 11 Listopada:
dz. nr 90

– Ciąg drogi powiatowej nr 5166 E:Aleksandrów Łódzki obręb nr 6, ul. 11 Listopada: dz. nr 19; obręb Wola Grzymkowa: dz. nr 279

– Ciąg drogi powiatowej nr 1134 E: obręb Wola Grzymkowa: dz. nr 159; obręb Budy Wolskie: dz. nr 141; obręb Zgniłe Błoto: dz. nr 189, obręb Bełdów: dz. nr 399; obręb Zgniłe Błoto: dz. nr 313, 86/2, 86/3

– drogi gminne: obręb Słowak: dz. nr 9, dz. nr 2 ; obręb Bełdów: dz. nr 389 ,obręb Zgniłe Błoto: dz. nr 343, obręb Bełdów: dz. nr 314.

– Ciąg drogi powiatowej nr 1134 E: obręb Bełdów: dz. nr 209/2,

Szczegółowy przebieg projektowanego ciągu pieszo-rowerowego przedstawia rys. 1.1 do 1.14 planu sytuacyjnego .

Zakres inwestycji obejmuje następujące roboty:

– Rozbiórkę istniejących nawierzchni;

– Wykonanie robót ziemnych: wykonanie wykopów oraz korytowania w niezbędnym zakresie,

– Wycinkę drzew kolidujących z trasą projektowanych ciągów pieszo – rowerowych ,

– Usunięcie kolizji istniejącego uzbrojenia kolidującego z trasą ciągów pieszo – rowerowych,

– Ustawienie krawężników, obrzeży,

– Wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni ciągu pieszo rowerowego, zjazdów,

– Wykonanie zieleńców,

– Budowę elementów odwodnienia projektowanego ciągu pieszo – rowerowego.

Projektowany ciąg pieszo- rowerowy będzie szerokość 2,5 – 3,0 m o nawierzchni bitumicznej, nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej, odprowadzenie wód odbywać się będzie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych w kierunku przyległych zieleńców oraz za pomocą projektowanych wpustów.

Aktualności