Główna Aktualności ZUS – informacje dla przedsiębiorców

ZUS – informacje dla przedsiębiorców

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

Centrum Ulg w I i II oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi 

1 kwietnia w I i II oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi utworzone zostały Centra Ulg, które będą rozpatrywały wnioski płatników składek z całego kraju.

Centra zajmować się będą  rozpatrywaniem wniosków m.in. o rozłożenie należności z tytułu składek na raty, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, zwolnienie spod egzekucji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek. W całym kraju utworzonych zostanie 10 Centr Ulg – wyjaśnia Agnieszka Majkowska – Nowak, dyrektor ds.  dochodów w I oddziale ZUS w Łodzi.

W Centrach znajdujących się w obu łódzkich oddziałach będą rozpatrywane wnioski z całego kraju, z wyłączeniem spraw z terenu województwa łódzkiego.

Wnioski z terenu działania naszego oddziału, czyli tego w którym znajduje się Centrum Ulg (CUL) , nie będą przez nas rozpatrywane i trafią do innych Centr na terenie kraju – mówi Monika Piotrowska, kierownik CUL w I oddziale w Łodzi. – Z obsługi naszego Centrum wyłączone zostają także sprawy z sąsiadujących z nami oddziałów w Tomaszowie Mazowieckim i II oddziału w Łodzi – dodaje.

Takie rozwiązanie ma wpłynąć na bezstronność postępowania oraz jakość i sprawność w wydawaniu decyzji. Kontakt z analitykami i pracownikami Centr klienci będą mieli poprzez doradców ds. ulg i umorzeń. Dla pracowników, którzy będą koncentrowali się na rozpatrywaniu wniosków organizowane są specjalne szkolenia, które pomogą w wydawaniu jednolitych decyzji.

Od 1 kwietnia w Centrach Ulg rozpatrywane będą wnioski o ulgi z terenu działania innych Centr. Merytoryczna obsługa wniosków ze wszystkich jednostek ZUS w kraju rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. – mówi Ewa Głowacka-Borowiecka, dyrektor ds. dochodów w II oddziale ZUS w Łodzi.  Do tego czasu będziemy tworzyć zespół wyspecjalizowanych analityków. W pierwszej kolejności prowadzimy rekrutację wewnętrzną, a jeżeli w ten sposób nie uda się skompletować całego zespołu, przeprowadzimy rekrutację zewnętrzną – dodaje.

UWAGA SZKOLENIE ONLINE:

ZUS zaprasza na webinarium w ramach zgierskiego Śniadania Biznesowego Online

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  I Oddział w Łodzi, Prezydent Miasta Zgierza oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Zgierzu, zapraszają na „Śniadanie biznesowe online”, czyli webinarium, którego tematem będzie „Ewolucja świadczenia postojowego i zwolnienia z opłacania składek na tle kolejnych tarcz antykryzysowych”.

Spotkanie online odbędzie się 7 kwietnia w godzinach od 10:00 do 11:00.

W trakcie spotkania eksperci z I Oddziału ZUS w Łodzi podsumują kolejne zmiany przepisów w zakresie świadczenia postojowego i zwolnienia z opłacania składek na tle kolejnych tarcz antykryzysowych, w tym także zmian, które weszły w życie w tym zakresie 28 lutego 2021 r.

Podczas webinaru zapraszamy do czynnego udziału i zadawania pytań. Pytania możecie Państwo zadawać również przed spotkaniem kierując je na adres mail: asmietana@umz.zgierz.pl

Do spotkania można będzie dołączyć poprzez  stronę zgierskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorców.

Więcej informacji na temat webinaru można znaleźć na stronie internetowej zus.pl, w zakładce Szkolenia i Wydarzenia lub na stronie zgierskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorców.

Zapraszamy

Aktualności