Główna Aktualności Rekrutacja na zajęcia w MDK

Rekrutacja na zajęcia w MDK

Dodano: Autor: Klaudia Kosak

Zgodnie z art. 153 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) po wcześniejszym uzgodnieniu z organem prowadzącym informuję o terminach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w roku szkolnym 2021/2022.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM NA ROK 2021/2022.

Rodzaj czynnościTermin postępowania rekrutacyjnego
rozpoczęciezakoń-czenie
Składanie deklaracji o kontynuowaniu udziału w zajęciach.19 kwietnia 2021 r.
godz. 11.00
22 maja 2021 r.
godz. 11.00
Podanie do wiadomości informacji o liczbie wolnych miejsc na poszczególne zajęcia.27 maja 2021 r. godz. 11.00
Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).1 czerwca 2021 r.
godz. 11.00
23 czerwca 2021 r.
godz. 11.00
Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków wraz z załącznikami przez komisję rekrutacyjną. (posiedzenie komisji rekrutacyjnej)24 czerwca 2021 r.
godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych28 czerwca 2021 r. godz.12.00
Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych30 czerwca 2021 r.
godz. 12.00
Rodzaj czynnościTermin uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego
rozpoczęciezakończe -nie
Składanie wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów)
2 sierpnia 2021 roku od godz. 11:0027 sierpnia 2021 roku do godz. 11:00
Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków wraz z załącznikami przez komisję rekrutacyjną. (posiedzenie komisji rekrutacyjnej)30 sierpnia 2021 roku godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych30 sierpnia 2021 roku godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia na zajęcia w MDK.31 sierpnia 2021 r.
godz. 11.00

Aktualności