Główna Aktualności Zapraszamy do prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2022-2030.

Zapraszamy do prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2022-2030.

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Szanowni Państwo,

Gmina Aleksandrów Łódzki przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2022 – 2030, która będzie określać zasoby i potencjały oraz kierunki rozwoju gminy. Dokument ten stanie się podstawą do prowadzenia przez Gminę Aleksandrów Łódzki polityki społeczno-gospodarczej
w perspektywie do 2030 roku.

W związku z tym, zwracamy się do wszystkich Mieszkańców gminy z prośbą o aktywny udział
w pracach nad dokumentem i wypełnienie poniżej ankiety, która znajduje się pod linkiem:

https://forms.gle/4BuFu9q2hkLzJj5L8

Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 30 lipca 2021 r. 

Państwa opinia na temat Gminy Aleksandrów Łódzki jest dla nas bardzo cenna. Wierzymy, że jako aktywni Mieszkańcy wniesiecie Państwo wiele sugestii, które w pozytywny sposób przyczynią się na ostateczny kształt Strategii.

Dane z ankiet są pozyskiwane anonimowo. Prosimy jedynie o podanie podstawowych informacji, pomocnych przy opracowywaniu Strategii.

Aktualności