Główna Zamówienia publiczne Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz ubezpieczeń komunikacyjnych floty pojazdów Gminy Aleksandrów Łódzki wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz Ochotniczą Strażą Pożarną

Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz ubezpieczeń komunikacyjnych floty pojazdów Gminy Aleksandrów Łódzki wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz Ochotniczą Strażą Pożarną

Dodano: Autor: Bartosz Szczecinski
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.26.2020
Dziedzina:
usługi
Podstawa prawna:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Termin składania ofert upływa dnia 14.01.2021 r. o godz. 11:00.

Termin składania ofert upływa dnia 26.01.2021 r. o godz. 11:00.

Termin składania ofert upływa dnia 02.02.2021 r. o godz. 11:00.

Termin składania ofert upływa dnia 04.02.2021 r. o godz. 11:00.

Załączniki:

SIWZ wraz z załącznikami nr 1-5 Gmina Aleksandrów Łódzki

Załączniki nr 6 -12 do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu nr 773551

Zmiana ogłoszenia nr 540400593

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 11.01.2021 r

Zmiana ogłoszenia nr 540405671 z 20.01.2020

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 20.01.2021 r

Zmiana ogłoszenia nr 540409589 z 28.01.2021 r.

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 28.01.2021 r

Załącznik – Gmina_Aleksandrów_Łódzki_lista_szkód

Załącznik – Szkodowość_gm_Aleksandrów_Ł_2017_2018

Załącznik – Wykaz sprzętu elektrycznego 2021 r.

Załącznik – wykaz budynków i budowli Gmina Aleksandrów 2021

Załącznik – wykaz budynków komunalnych

Załącznik -wykaz pojazdów Gmina Aleksandrów Łódzki 2021

Informacja z otwarcia ofert z dn. 04.02.2021 r

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dn. 05.02.2021 r

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty