Główna Zamówienia publiczne Zakup komputerów przenośnych – laptopów oraz tabletów – w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Zakup komputerów przenośnych – laptopów oraz tabletów – w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Dodano: Autor: Iwona Kozińska
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.13.2022
Dziedzina:
Dostawy
Podstawa prawna:
Załączniki:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki/proceeding

 

Termin składania ofert upływa dnia 8.07.2022 r. o godz. 11:00.