Główna Zamówienia publiczne Zakup ciągnika rolniczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim

Zakup ciągnika rolniczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim

Dodano: Autor: Iwona Kozińska
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.6.2021
Dziedzina:
Dostawy
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki/proceedings

Termin składania ofert upływa dnia 07.05.2021r. o godz. 11:00.

Termin składania ofert upływa dnia 10.05.2021r. o godz. 11:00.

Załączniki: