Główna Zamówienia publiczne Wykonywanie robót naprawczo-konserwacyjnych na drogach nieutwardzonych będących w zarządzie Gminy Aleksandrów Łódzki

Wykonywanie robót naprawczo-konserwacyjnych na drogach nieutwardzonych będących w zarządzie Gminy Aleksandrów Łódzki

Dodano: Autor: Katarzyna Żabińska
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.5.2024
Dziedzina:
roboty budowlane
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki

Termin składania ofert upływa dnia 17.05.2024 r. o godz. 11:00

Załączniki: