Główna Zamówienia publiczne Wykonywanie bieżących napraw dróg będących w zarządzie Gminy Aleksandrów Łódzki

Wykonywanie bieżących napraw dróg będących w zarządzie Gminy Aleksandrów Łódzki

Dodano: Autor: Katarzyna Żabińska
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.2.2023
Dziedzina:
roboty budowlane
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/715467

Termin składania ofert upływa dnia 30.01.2023 r. o godz. 11:00

Załączniki: