Główna Zamówienia publiczne Wykonanie usługi prowadzenia stałej konserwacji komunalnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Aleksandrów Łódzki i części wsi Rąbień

Wykonanie usługi prowadzenia stałej konserwacji komunalnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Aleksandrów Łódzki i części wsi Rąbień

Dodano: Autor: Artur Golinia
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.7.2021
Dziedzina:
usługi
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki/proceedings

Termin składania ofert upływa dnia 09.06.2021r. o godz. 11:00.

Załączniki: