Główna Zamówienia publiczne Świadczenie usług pocztowych w  obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzki”

Świadczenie usług pocztowych w  obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzki”

Dodano: Autor: Katarzyna Żabińska
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.28.2022
Dziedzina:
usługi
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki/proceedings
Termin składania ofert upływa dnia 01.12.2022 godz. 9.00

Załączniki: