Główna Zamówienia publiczne Sukcesywny zakup paliw płynnych dla Gminy Aleksandrów Łódzki

Sukcesywny zakup paliw płynnych dla Gminy Aleksandrów Łódzki

Dodano: Autor: Iwona Kozińska
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.20.2021
Dziedzina:
dostawy
Podstawa prawna:
Załączniki:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki/proceedingTermin składania ofert upływa dnia 08.12.2021 r. o godz. 11:00.