Główna Zamówienia publiczne Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i druków akcydensowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i druków akcydensowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim

Dodano: Autor: Katarzyna Żabińska
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.6.2024
Dziedzina:
dostawy
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki

Termin składania ofert upływa dnia 20.05.2024 r. o godz. 11:00

Załączniki: