Główna Zamówienia publiczne Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim w 2022 r.

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim w 2022 r.

Dodano: Autor: Katarzyna Żabińska
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.1.2022
Dziedzina:
dostawy
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki/proceeding

Termin składania ofert upływa dnia 14.01.2022 r. o godz. 11:00.

Załączniki: