Główna Zamówienia publiczne Sukcesywna dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Aleksandrów Łódzki

Sukcesywna dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Aleksandrów Łódzki

Dodano: Autor: Artur Golinia
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.1.2023
Dziedzina:
Dostawy
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/713828

Termin składania ofert upływa dnia 06.02.2023 r. o godz. 11:00

Załączniki: