Główna Zamówienia publiczne Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie na terenie gminy Aleksandrów Łódzki

Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie na terenie gminy Aleksandrów Łódzki

Dodano: Autor: Iwona Kozińska
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.24.2022
Dziedzina:
roboty budowlane
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki/proceedings
Termin składania ofert upływa dnia 29.12.2022 r. o godz. 12:00

Załączniki: