Główna Zamówienia publiczne Remont stadionu lekkoatletycznego zlokalizowanego przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim

Remont stadionu lekkoatletycznego zlokalizowanego przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim

Dodano: Autor: Artur Golinia
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.6.2022
Dziedzina:
roboty budowlane
Podstawa prawna:
Załączniki:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki/proceeding

Termin składania ofert upływa dnia 20.04.2022 r. o godz. 11:00.