Główna Zamówienia publiczne Przebudowa drogi powiatowej nr 5166E i 1134E w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej

Przebudowa drogi powiatowej nr 5166E i 1134E w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej

Dodano: Autor: Artur Golinia
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.21.2023
Dziedzina:
Roboty budowlane
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki

Termin składania ofert upływa dnia 23.01.2024 r. o godz. 11:00

Załączniki: