Główna Zamówienia publiczne Organizacja i świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla dwóch linii autobusowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

Organizacja i świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla dwóch linii autobusowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

Dodano: Autor: Artur Golinia
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.22.2022
Dziedzina:
usługi
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki/proceeding
Termin składania ofert upływa dnia 02.11.2022 r. o godz. 11:00

Załączniki: