Główna Zamówienia publiczne Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych
z terenów administrowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych
z terenów administrowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki

Dodano: Autor: Artur Golinia
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.5.2021
Dziedzina:
Usługi
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki/proceedings

Termin składania ofert upływa dnia 10.06.2021r. o godz. 11:00.

Załączniki: