Główna Zamówienia publiczne Dowóz dzieci z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki do szkół podstawowych

Dowóz dzieci z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki do szkół podstawowych

Dodano: Autor: Artur Golinia
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.4.2024
Dziedzina:
Usługi
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki

Termin składania ofert upływa dnia 08.05.2024 r. o godz. 11:00

Załączniki: