Główna Zamówienia publiczne Dostawa dolomitowego kruszywa drogowego na potrzeby Gminy Aleksandrów Łódzki

Dostawa dolomitowego kruszywa drogowego na potrzeby Gminy Aleksandrów Łódzki

Dodano: Autor: kl
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.1.2021
Dziedzina:
dostawy
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki/proceedings

Termin składania ofert upływa dnia 04.03.2021r. o godz. 11:00.

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu są dostępne na Platformie Zakupowej.

Załączniki: