Główna Zamówienia publiczne Budowa wodnego placu zabaw na terenie Mosir (postępowanie powtórzone ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00493612/01 z dnia 2022-12-13)

Budowa wodnego placu zabaw na terenie Mosir (postępowanie powtórzone ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00493612/01 z dnia 2022-12-13)

Dodano: Autor: Katarzyna Żabińska
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.29.2022
Dziedzina:
roboty budowlane
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki/proceedings
Termin składania ofert upływa dnia 29.12.2022 r. o godz. 11:00

Załączniki: