Główna Zamówienia publiczne Budowa windy dla osób niepełnosprawnych  przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim

Budowa windy dla osób niepełnosprawnych  przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim

Dodano: Autor: Artur Golinia
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.5.2023
Dziedzina:
Roboty budowlane
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/forum/get/topics/for/auction/735098

Termin składania ofert upływa dnia 20.03.2023 r. o godz. 11:00

Załączniki: