Główna Zamówienia publiczne Budowa szybu windowego z dźwigiem osobowym na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Piotrkowskiej 4/6 – powtórzony

Budowa szybu windowego z dźwigiem osobowym na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Piotrkowskiej 4/6 – powtórzony

Dodano: Autor: Artur Golinia
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.24.2021
Dziedzina:
Roboty budowlane
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki/proceeding

Termin składania ofert upływa dnia 12.01.2022 r. o godz. 11:00.

Załączniki: