Główna Zamówienia publiczne Budowa sceny plenerowej

Budowa sceny plenerowej

Dodano: Autor: Artur Golinia
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.17.2021
Dziedzina:
Roboty budowlane
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki/proceedingTermin składania ofert upływa dnia 15.11.2021 r. o godz. 11:00.

Załączniki: