Główna Zamówienia publiczne Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim na Aleksandrowskie Centrum Kultury

Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim na Aleksandrowskie Centrum Kultury

Dodano: Autor: Katarzyna Żabińska
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.15.2021
Dziedzina:
Roboty budowlane
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki/proceeding

Termin składania ofert upływa dnia 19.10.2021 r. o godz. 11:00.

Załączniki: