Główna Zamówienia publiczne Budowa nawierzchni utwardzonej drogi wewnętrznej – ulicy Krzywej w miejscowości Rąbień AB

Budowa nawierzchni utwardzonej drogi wewnętrznej – ulicy Krzywej w miejscowości Rąbień AB

Dodano: Autor: Katarzyna Żabińska
Data publikacji:
Dokument:
ZP.271.4.2021
Dziedzina:
roboty budowlane
Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki/proceedings

Termin składania ofert upływa dnia 14.05.2021r. o godz. 11:00.

Ogłoszenie o zamówieniu 27.04.2021

Załączniki: